เส้นทางการแข่งขัน

Women's Tour of Thailand

  • ขอนแก่น
  • บึงแก่นนคร
08 APR2018

สเตจที่ 1 วันที่ 8 เมษายน 2561

หญิง

แบ่งเป็น 2 ฮาล์ฟสเตจ  เส้นทางภายในจังหวัดขอนแก่น  ระยะทาง 62 กิโลเมตร ฮาล์ฟ สเตจ 1 ทีมไทม์ไทรอัล ระยะทาง 20 กิโลเมตร เส้นทางพุทธมณฑลภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น  ฮาล์ฟ สเตจ 2 โร้ดเรซระยะทาง 42 กิโลเมตร เส้นทางพุทธมณฑลภาคอีสาน – บึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

read more
  • บึงแก่นนคร
  • อำเภอบ้านฝาง 
09 FEB2018

สเตจที่ 2 วันที่ 9 เมษายน 2561

หญิง

เส้นทางภายในจังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 117.45 กิโลเมตร เริ่มจากบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น – มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น – อำเภออุบลรัตน์ อุทยานแห่งชาติน้ำพอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เข้าเส้นชัยที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

read more
  • บึงแก่นนคร
  • บึงแก่นนคร
10 APR2018

สเตจที่ 3   วันที่ 10 เมษายน 2561

หญิง

เส้นทางรอบเมืองขอนแก่น ระยะทาง  113.60  กิโลเมตร เริ่มจากบึงแก่นนคร – อำเภอบ้านแฮด – อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น - อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เข้าเส้นชัยที่บริเวณบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

read more