เส้นทางการแข่งขัน

Men's Tour of Thailand

 • พิษณุโลก
 • อุตรดิตถ์
01 APR2019

สเตจที่ 1

ชาย

เส้นทางจากจังหวัดพิษณุโลก - จังหวัดสุโขทัย - จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง 166.80 กิโลเมตร

read more
 • พิษณุโลก
 • น่าน
02 APR2019

สเตจที่ 2

ชาย

เส้นทางจากจังหวัดอุตรดิตถ์ - จังหวัดน่าน  ระยะทาง 182.5 กิโลเมตร

read more
 • น่าน
 • น่าน
03 APR2019

สเตจที่ 3

ชาย

เส้นทางจากจังหวัดน่าน - จังหวัดน่าน ระยะทาง 199.70 กิโลเมตร

read more
 • น่าน
 • พะเยา
04 APR2019

สเตจที่ 4

ชาย

เส้นทางจากจังหวัดน่าน - จังหวัดพะเยา ระยะทาง 145.50 กิโลเมตร

read more
 • พะเยา
 • ลำปาง
05 APR2019

สเตจที่ 5

ชาย

เส้นทางจากจังหวัดพะเยา - จังหวัดลำปาง ระยะทาง 164.30 กิโลเมตร

read more
 • ลำปาง
 • เชียงใหม่
06 APR2019

สเตจที่ 6

ชาย

เส้นทางจากจังหวัดลำปาง - เชียงใหม่ ระยะทาง 116 กิโลเมตร

read more