เส้นทางการแข่งขัน

Women's Tour of Thailand

  • เชียงใหม่
  • เชียงใหม่
08 APR2019

สเตจที่ 1

หญิง

เส้นทางจากจังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 97 กิโลเมตร

read more
  • เชียงใหม่
  • เชียงใหม่
09 APR2019

สเตจที่ 2

หญิง

เส้นทางจากจังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 67 กิโลเมตร

read more
  • เชียงใหม่
  • เชียงใหม่
10 APR2019

สเตจที่ 3

หญิง

เส้นทางจากจังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 83.80 กิโลเมตร

read more