เส้นทางการแข่งขัน

Men's Tour of Thailand

 • ประจวบคีรีขันธ์
 • ประจวบคีรีขันธ์
01 APR2020

สเตจที่ 1

ชาย

เส้นทางจากพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย - อุทยานราชภักดิ์ ระยะทาง 129 กิโลเมตร

read more
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • ประจวบคีรีขันธ์
02 APR2020

สเตจที่ 2

ชาย

อุทยานราชภักดิ์ - อ่าวประจวบคีรีขันธ์  ระยะทาง 214.25 กิโลเมตร

read more
 • อ่าวประจวบคีรีขันธ์
 • ศาลหลักเมืองจังหวัดชุมพร
03 APR2020

สเตจที่ 3

ชาย

เส้นทางจากอ่าวประจวบคีรีขันธ์- ศาลหลักเมืองจังหวัดชุมพร ระยะทาง 200.80 กิโลเมตร

read more
 • ศาลหลักเมืองจังหวัดชุมพร
 • ศาลหลักเมืองจังหวัดระนอง
04 APR2020

สเตจที่ 4

ชาย

เส้นทางจากศาลหลักเมืองจังหวัดชุมพร - ศาลหลักเมืองจังหวัดระนอง ระยะทาง 137.37 กิโลเมตร

read more
 • ระนอง
 • สุราษฎร์ธานี
05 APR2020

สเตจที่ 5

ชาย

ศาลหลักเมืองจังหวัดระนอง - ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 216.60 กิโลเมตร

read more
 • สุราษฎร์ธานี
 • สุราษฎร์ธานี
06 APR2020

สเตจที่ 6

ชาย

เส้นทางจากศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี - เขื่อนรัชชประภา ระยะทาง 142.30 กิโลเมตร

read more

Women's Tour of Thailand

 • สุราษฏร์ธานี
 • สุราษฏร์ธานี
08 APR2020

สเตจที่ 1

หญิง

เส้นทางจากศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฏร์ธานี - ศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฏร์ธานี ระยะทาง 78.60 กิโลเมตร

read more
 • สุราษฎร์ธานี
 • สุราษฎร์ธานี
09 APR2020

สเตจที่ 2

หญิง

เส้นทางจากศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี - ศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 98.60 กิโลเมตร

read more
 • สุราษฏร์ธานี
 • สุราษฏร์ธานี
10 APR2020

สเตจที่ 3

หญิง

เส้นทางจากศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฏร์ธานี - หน้าวัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร ระยะทาง 80.75 กิโลเมตร

read more