เส้นทางการแข่งขัน

Women's Tour of Thailand

  • สุราษฏร์ธานี
  • สุราษฏร์ธานี
08 APR2020

สเตจที่ 1

หญิง

เส้นทางจากศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฏร์ธานี - ศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฏร์ธานี ระยะทาง 78.60 กิโลเมตร

read more
  • สุราษฎร์ธานี
  • สุราษฎร์ธานี
09 APR2020

สเตจที่ 2

หญิง

เส้นทางจากศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี - ศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 98.60 กิโลเมตร

read more
  • สุราษฏร์ธานี
  • สุราษฏร์ธานี
10 APR2020

สเตจที่ 3

หญิง

เส้นทางจากศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฏร์ธานี - หน้าวัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร ระยะทาง 80.75 กิโลเมตร

read more