• บึงแก่นนคร
  • บึงแก่นนคร
10 APR 2018

สเตจที่ 3   วันที่ 10 เมษายน 2561

เส้นทางรอบเมืองขอนแก่น ระยะทาง  113.60  กิโลเมตร

             เริ่มจากบึงแก่นนคร – อำเภอบ้านแฮด – อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น - อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เข้าเส้นชัยที่บริเวณบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

แผนที่ Google Map