• พิษณุโลก
  • อุตรดิตถ์
01 APR 2019

สเตจที่ 1

เส้นทางจากจังหวัดพิษณุโลก - จังหวัดสุโขทัย - จังหวัดอุตรดิตถ์  ระยะทาง 166.80 กิโลเมตร

 

 

 

แผนที่ Google Map