• จันทบุรี
  • อรัญประเทศ
02 APR 2018

สเตจที่ 2 วันที่ 2 เมษายน 2561

เส้นทางจังหวัดจันทบุรี – จังหวัดสระแก้ว   ระยะทาง 173 กิโลเมตร

             เส้นทาง เริ่มต้นจากศาลากลางจังหวัดจันบุรี – อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี – อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว – อำเภอวังน้ำเย็น- อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว – เข้าเส้นชัยที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

 

แผนที่ Google Map