• เชียงใหม่
  • เชียงใหม่
08 APR 2019

สเตจที่ 1

เส้นทางจากจังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดเชียงใหม่  ระยะทาง 97 กิโลเมตร

แผนที่ Google Map