• เชียงใหม่
  • เชียงใหม่
09 APR 2019

สเตจที่ 2

เส้นทางจากจังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดเชียงใหม่  ระยะทาง 67 กิโลเมตร

แผนที่ Google Map