• เชียงใหม่
  • เชียงใหม่
10 APR 2019

สเตจที่ 3

เส้นทางจากจังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดเชียงใหม่  ระยะทาง 83.80 กิโลเมตร

แผนที่ Google Map