• อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
  • นครราชสีมา
04 APR 2018

สเตจที่ 4 วันที่ 4 เมษายน 2561

เส้นทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่– จังหวัดนครราชสีมา   ระยะทาง 183.40 กิโลเมตร

             เริ่มจาก สวนน้ำ SCENICAL WORLD เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี – อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี - อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา – อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา เข้าเส้นชัยที่บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

                                                  

แผนที่ Google Map