• นครราชสีมา
  • ร้อยเอ็ด
05 APR 2018

สเตจที่ 5 วันที่ 5 เมษายน 2561

เส้นทางจังหวัดนครราชสีมา – จังหวัดร้อยเอ็ด  ระยะทาง  229  กิโลเมตร

             เริ่มจากบริเวณหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา –อำเภอโนนสูง– อำเภอพิมาย – อำเภอโนนแดง – อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา – อำเภอบ้านใหม่ชัยพจน์ - อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ – อำเภอพยัฆภูมิ–  อำเภอนาดุน – อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม - อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าเส้นชัยที่บริเวณบึงพลาญชัย หน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

แผนที่ Google Map