• ร้อยเอ็ด
  • ขอนแก่น
06 APR 2018

สเตจที่ 6 วันที่ 6 เมษายน 2561

เส้นทางจังหวัดร้อยเอ็ด – จังหวัดขอนแก่น  ระยะทาง  110.70  กิโลเมตร

             เริ่มจากศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด – จังหวัดมหาสารคาม – อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม –อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เข้าเส้นชัยที่บริเวณบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

 

 

แผนที่ Google Map