• บึงแก่นนคร
  • อำเภอบ้านฝาง 
09 FEB 2018

สเตจที่ 2 วันที่ 9 เมษายน 2561

เส้นทางภายในจังหวัดขอนแก่น ระยะทาง  117.45  กิโลเมตร

             เริ่มจากบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น – มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น – อำเภออุบลรัตน์ อุทยานแห่งชาติน้ำพอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เข้าเส้นชัยที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

แผนที่ Google Map