TOUR OF THAILAND

ประเทศไทย โดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เป็นเจ้าภาพจัด การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน โดยจัดประจำทุกปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา โดยใช้ชื่อการแข่งขันว่า “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand”

การจัดแข่งขันจักรยานทางไกล “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand” เป็นการจัดแข่งขันจักรยานทางไกล ที่บรรจุอยู่ในปฏิทินการแข่งขันของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (Union Cycling International) หรือ UCI ในระดับ 2.2 ของเอเชียทัวร์ในประเภทชายและวีเมนส์ทัวร์ในประเภทหญิงมานับตั้งแต่เริ่มขึ้นทะเบียนกับ UCI เมื่อปี 2543 ต่อองค์กรที่รับผิดชอบกีฬาจักรยานระดับโลก คือ UCI และระดับภูมิภาคของเอเชียคือสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (Asian Cycling Confederation - ACC) มีความเห็นว่า การจัดแข่งขันจักรยานทางไกล“The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand” ควรที่จะยกระดับให้สูงขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดังนั้นในปี 2560 สมาคมกีฬาจักรยานฯ จึงได้ยื่นเรื่องขอยกระดับการแข่งขันจากเดิม ระดับ 2.2 ขึ้นไปเป็นระดับ 2.1 ต่อมาทางยูซีไอได้จัดส่งผู้แทนด้านเทคนิค (Technical Delegate) เข้ามาสังเกตการณ์และประเมินมาตรฐาน การจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามข้อกำหนด คือต้องมีทีมอาชีพที่จดทะเบียนกับ UCI ทั้งในระดับเวิลด์ทีม / โปรเฟสชั่นแนล คอนติเนนตัลทีม และคอนติเนนตัลทีม รวมถึงระดับทีมชาติเท่านั้นที่เข้าร่วมการแข่งขันได้ขณะที่มาตรฐานความปลอดภัยการจัดหาโรงแรมที่พัก และเงินรางวัลจะต้องเพิ่มขึ้นและในที่สุดสมาคมกีฬาจักรยานฯ ก็ได้รับการอนุมัติจาก UCI ให้จัดการแข่งขัน “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2017” ในระดับ 2.1 ทั้งประเภทชายและหญิงในปี 2560ทีมระดับโลกแห่ร่วมชิงชัยปั่น ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2019

ทีมสองล้อระดับอาชีพชั้นนำของโลก และทีมชาติต่าง ๆ แห่สมัครเข้าร่วมแข่งขันในศึกจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2019”

read more

ทีมการแข่งขัน

read more

Men's Tour of Thailand

 • พิษณุโลก
 • อุตรดิตถ์
01 APR2019

สเตจที่ 1

ชาย

เส้นทางจากจังหวัดพิษณุโลก - จังหวัดสุโขทัย - จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง 166.80 กิโลเมตร

read more
 • พิษณุโลก
 • น่าน
02 APR2019

สเตจที่ 2

ชาย

เส้นทางจากจังหวัดอุตรดิตถ์ - จังหวัดน่าน  ระยะทาง 182.5 กิโลเมตร

read more
 • น่าน
 • น่าน
03 APR2019

สเตจที่ 3

ชาย

เส้นทางจากจังหวัดน่าน - จังหวัดน่าน ระยะทาง 199.70 กิโลเมตร

read more
 • น่าน
 • พะเยา
04 APR2019

สเตจที่ 4

ชาย

เส้นทางจากจังหวัดน่าน - จังหวัดพะเยา ระยะทาง 145.50 กิโลเมตร

read more
 • พะเยา
 • ลำปาง
05 APR2019

สเตจที่ 5

ชาย

เส้นทางจากจังหวัดพะเยา - จังหวัดลำปาง ระยะทาง 164.30 กิโลเมตร

read more
 • ลำปาง
 • เชียงใหม่
06 APR2019

สเตจที่ 6

ชาย

เส้นทางจากจังหวัดลำปาง - เชียงใหม่ ระยะทาง 116 กิโลเมตร

read more

Women's Tour of Thailand

 • เชียงใหม่
 • เชียงใหม่
08 APR2019

สเตจที่ 1

หญิง

เส้นทางจากจังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 97 กิโลเมตร

read more
 • เชียงใหม่
 • เชียงใหม่
09 APR2019

สเตจที่ 2

หญิง

เส้นทางจากจังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 67 กิโลเมตร

read more
 • เชียงใหม่
 • เชียงใหม่
10 APR2019

สเตจที่ 3

หญิง

เส้นทางจากจังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 83.80 กิโลเมตร

read more

Next Ride Start at

APRIL 1, 2019

our sponsors